Informacje formalno – prawne

-- NIP: 693-156-27-20

-- REGON: 221236160

-- Konto: PeKaO S.A. - AMBER 50 1240 3510 1111 0010 4884 7040

AMBER BROKER - Małgorzata Dylewska
ul. Lipowa 6e/2
81 – 572 Gdynia

kom.0535969335  kom. 0535 – 969 – 339
mail: biuro@amberbroker.pl  mail: biuro@amberbroker.pl